Repeat Prescriptions - Online Ordering

MY HEALTH ONLINE

My Health Online is a service created and brought to you by NHS Wales. It allows you to order your repeat prescriptions online, book appointments when available and update your personal details. 

To register for this service, please download and complete the below form and return to the surgery or email to w98608.enquiries@wales.nhs.uk.

MY HEALTH ONLINE APPLICATION FORM

If you are already registered to use this service, please click below to access the website.

MHOL

.

.

MY IECHYD AR-LEIN

Mae My Health Online yn wasanaeth ar-lein a ddygwyd atoch o GIG Cymru. Mae'n cynnig y dewis i gleifion archebu presgripsiynau ailadroddus ar-lein.

 Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, cwblhewch y ffurflen gais isod a naill ai mynd â hi i'r feddygfa neu ei hanfon trwy e-bost at w98608.enquiries@wales.nhs.uk gyda chopi o hunaniaeth.

FFURFLEN GAIS FY IECHYD AR-LEIN

​Os ydych chi'n gofrestredig i ddefnyddio'r gwasanaeth y gallwch mynediad â'r wefan gan clicio'r logo isod:

MHOL WELSH

 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website